top of page

News Title

2020.11.24

VID_edited.jpg

Pagarina lielāko daļu COVID-19 atbalsta pasākumu termiņu

Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinetā tika skatīti nozaru ministriju iesniegtie priekšlikumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma normu uzlabošanai. Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, kā rezultātā likumā noteiktais regulējums būs aktuāls ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, tāpēc lielāko daļu atbalsta pasākumu paredzēts pagarināt par pusgadu līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tāpat arī nepieciešams likumu papildināt ar jauniem pasākumiem COVID-19 izplatības laikam, kā arī vienlaikus tiek izslēgtas aktualitāti zaudējušās normas.

Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinetā tika skatīti nozaru ministriju iesniegtie priekšlikumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma normu uzlabošanai. Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, kā rezultātā likumā noteiktais regulējums būs aktuāls ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, tāpēc lielāko daļu atbalsta pasākumu paredzēts pagarināt par pusgadu līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tāpat arī nepieciešams likumu papildināt ar jauniem pasākumiem COVID-19 izplatības laikam, kā arī vienlaikus tiek izslēgtas aktualitāti zaudējušās normas.

Ar likumprojektu tiek pagarināti termiņi lielākajai daļai atbalsta pasākumu – nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, atbalstam darba devējiem, pašvaldību tiesībām noteikt atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas atbalsta instrumenta piemērošanai un publiskas personas mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā vai īpašumā, ziedojumu telefonu saglabāšanai un citiem atbalsta pasākumiem.

Noderīga ziņa? Padalies! Twitter Facebook Draugiem
No jauna paredzēts, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām neapliek atbalstu par dīkstāvi, kā arī atbalstu algu subsīdijai, par kuru darba devējs veicis nodokļu maksājumus. Minēto atbrīvojumu piemēro Ministru kabineta noteiktajam atbalstam par dīkstāvi un atbalstam algu subsīdijai, kas piešķirts par periodu no 2020. gada 9. novembra.

Pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma likums tiek papildināts ar jaunu pantu, kura mērķis ir dot iespēju tiesiski pagarināt Energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildi komersantiem (saistībā ar energoauditiem lielajos uzņēmumos, energopārvaldības sistēmu lielajiem elektroenerģijas patērētājiem), lai samazinātu COVID-19 izraisītās krīzes finansiālo slogu un dotu iespēju izpildīt likumā noteiktos pienākumus.

Pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma likums papildināts ar jaunu pantu, kas paredz kārtību un nosacījumus, kādā var nodibināt politisko partiju attālināti, ņemot vērā to, ka saistībā ar COVID-19 situāciju valstī ir ierobežota personu pulcēšanās vienuviet, līdz ar ko politiskās partijas dibināšana klātienē nevar notikt. Savukārt attālināta politiskās partijas dibināšana nav iespējama, jo zvērināti notāri nevar nodrošināt un izpildīt attālināti Politisko partiju likumā paredzētās darbības.

Pilnveidots administratīvās atbildības regulējums saistībā ar nepatiesas informācijas sniegšanu VID, attiecinot to arī uz atbalstu nepamatotu iegūšanu, kā tas šobrīd ir attiecībā uz dīkstāves pabalstiem, Par likumprojektu vēl lems Saeima.

bottom of page