top of page
Mūsu pakalpojumi
Dažādām uzņēmējdarbības formām un privātpersonām

Grāmatvedības pakalpojumi

Mēs nodrošinām neatņemamu katra uzņēmuma sastāvdaļu - grāmatvedību. Attālinātā veidā piedāvājot kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus, dažādas uzņēmējdarbības formas uzņēmumiem un fiziskām personām. 

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām:

 

 • Grāmatvedības kārtošana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu parsībām;

 • Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde;

 • Algu, atvaļinājumu, slimības naudas aprēķināšana;

 • Visu nepieciešamo nodokļu deklarāciju un citu atskaišu sagatavošana, iesniegšana VID;

 • Gada pārskata un operatīvās bilances sastādīšana;

 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei;

 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas;

 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze;

 • Pārskati un atskaites atbilstoši klienta vajadzībām: direktoram, valdei, īpašniekiem;

 • Datorizēta finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana licencētā Biznesa vadības programmā MONEO; 

 • Grāmatvedības uzskaites metodikas izstrāde;

 • Uzņēmuma pārstāvība Valsts Ieņēmumu Dienestā.

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām personām un saimnieciskās darbības veicējiem:

 

 • Grāmatvedības kārtošana vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmā;

 • Nodokļu pārskatu sagatavošana;

 • Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana;

 • Pārmaksātā IIN atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem;

 • Kapitāla pieauguma deklarāciju sagatavošana;

 • Pārstāvība Valsts Ieņēmumu Dienestā.

Uzņēmumiem ar lielu darījumu skaitu, piedāvām arī daļējus grāmatvedības pakalpojumus, kā piemēram, nodokļu aprēķināšanu un atskaišu sagatavošanu balstoties uz uzņēmumu darbinieku reģistrētajiem datiem.

bottom of page