top of page
Mūsu pakalpojumi
Dažādām uzņēmējdarbības formām un privātpersonām

Projektu pieteikumi

AUGMENTUM grāmatvedības pakalpojumu birojs balstoties uz darbinieku uzkrāto pieredzi un zināšanām, piedāvājam projektu pieteikumu izstrādi Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrētiem valsts un ES fonda finansētiem atbalsta pasākumiem, kā arī Vienotās attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmām.

Iespējamie pakalpojumi:

  • Konsultācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

  • Uzņēmuma atbilstības izvērtēšana programmu nosacījumiem;

  • Projekta pieteikuma sagatavošana atbilstoši apstiprinātiem MK noteikumiem;

  • Palīdzība papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanā un noformēšanā; 

  • Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana un noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

  • Projekta atskaišu sagatavošana iesniegšanai administrējošā institūcijā.

 

Projektu izstrādes izmaksas tiek noteiktas pēc vienošanās.

bottom of page